SMP

De OBM behartigt de belangen van alle Show, Mars, Percussie muzikanten in Overijssel die vallen onder de secties drumbands, drumfanfares, slagwerk-/percussie-ensembles, tamboerkorpsen, lyrakorpsen, showkorpsen, pijper-/piccolokorpsen.

Louis van Roden is binnen de OBM verantwoordelijk voor de belangen van Show, Mars, Percussie (SMP).

Voor informatie is Louis bereikbaar via het volgende email adres: smp@obmov.nl.

Het bestuurslid SMP zal ondersteunend zijn aan muziekverenigingen in Overijssel bij het organiseren van de volgende activiteiten:

  • ontwikkelingen op Show, Mars en Percussion gebied
  • ondersteuning van provinciale concoursen en festivals
  • repertorium
  • begeleiding van jury leden
  • solisten concoursen
  • slagwerkdag

Te denken valt aan alles wat verder bij de organisatie van een concours nodig is, zoals regelen van jury leden, de inschrijving, de administratieve afhandeling

Tijdens de bestuursvergaderingen van de OBM houdt het “bestuurslid SMP” de overige bestuursleden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van Show, Mars en Percussion. Voorstellen, adviezen en aanvragen betreffende SMP worden ter vaststelling in het bestuur voorgelegd.

Het “bestuurslid SMP” is de afgevaardigde van de OBM naar de landelijke doelgroepcommissie SMP van de KNMO. Deze doelgroepcommissie ontwikkelt het beleid voor de doelgoep SMP en legt dit ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de KNMO.

Namens Overijssel is Louis van Roden de vertegenwoordiger in de landelijke doelgroepcommissie SMP.

Informatie:

Show, Marching en Percussion Concoursen
Show, Marching en Percussion Concours Uitslagen

Regelementen voor Show, Mars, Percussie

Lees hier meer over de reglementen voor de Nederlandse Show, Marching en Percussion!

Repertoria solisten en ensembles

Lees hier meer over de repertoria voor de Nederlandse Show, Marching en Percussion!

Reacties zijn gesloten.