Over ons

Hier kun je kennismaken met de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen, kortweg de OBM.

De OBM is op 3 januari 2014 opgericht nadat op 1 januari 2014 de KNMO tot stand was gekomen.Dit was het gevolg van de fusie tussen de VNM en de KNFM.De KNMO behartigt de belangen van 10 regionale of provinciale bonden, waarbij in het totaal aangesloten 2.600 verenigingen met 150.000 spelende leden.De OBM is een autonome bond die is aangesloten bij de landelijke KNMO.De muziekverenigingen in de provincie Overijssel zijn lid van de OBM.

Bij de OBM zijn 160 verenigingen aangesloten met 9.500 spelende leden.De OBM houdt zich onder meer bezig met:

 • het stimuleren van de amateur-muziekverenigingen
 • het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen
 • het behartigen van de belangen van de doelgroepen:
  • blaasmuziek
  • show, mars en percussion (SMP)
  • Twirl en Majorette (MTC)
  • Jeugd en Educatie
 • het organiseren van concoursen voor:
  • harmonieën, fanfares, brassbands
  • slagwerkensembles
  • majorettes
  • solisten
 • het organiseren van activiteiten voor jeugd:
  • jeugdmuziekweekend
  • slagwerkdag
  • jeugdorkestenfestivals
 • de bemiddeling bij de muziekopleidingen
 • de organisatie van muziekexamens
 • het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de OBM en haar aangesloten verenigingen, onder meer door:
  • het organiseren van vergaderingen
  • het organiseren van regiobijeenkomsten
  • het bezoeken van (jubileum) concerten
  • het uitreiken van insignes ter gelegenheid van een jubileum van een muzikant(e), dirigent(e), of instructeur (trice)
  • het leveren van een bijdrage aan de inhoud van het KNMO-blad ‘Klankwijzer’

Voor meer informatie rondom bestuursleden, foto’s van activiteiten en links naar interessante pagina’s: klik in het menu.

Reacties zijn gesloten.