Nieuwsbrief Cultuur en Erfgoed Provincie Overijssel

Het is bijna tijd om het werk neer te leggen en je te omringen met fijne mensen, te genieten van heerlijk eten en dit jaar af te sluiten. Misschien heb je een vakantie voor de boeg en/of staan er nog wat culturele activiteiten op de planning. 

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar kun je het volgende lezen:
– De gedeputeerden van Cultuur en Erfgoed stellen zich aan je voor
– Regeling Overijssel toont talent
– Cultuurparticipatie, mee doen is kunst
– Regeling het Verhaal van Overijssel
– Lokale convenanten cultuuronderwijs
– Cursus Bruggenbouwer in cultuur

Even voorstellen
In de vorige nieuwsbrief waren ze al even te zien, de gedeputeerden Tijs de Bree vanuit de portefeuille Cultuur en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vanuit de portefeuille Erfgoed. Nu stellen zij zich aan je voor.

Tijs de Bree
Het was geen toevalstreffer dat cultuur in mijn portefeuille belandde. Ik ben een groot liefhebber van muziek en kunst. Eigenlijk alles wat met een bepaald idee gemaakt wordt, kan mij raken. Zelf ben ik ook een ‘maker’. Thuis speel ik piano en klus ik graag aan mijn oude vissersboot uit 1924.

De komende coalitieperiode wil ik mij inzetten voor een provincie waar iedereen kan genieten van een breed cultureel aanbod, ongeacht de grootte van iemands portemonnee. De creatieve denkkracht van de cultuursector willen we meer benutten voor de grote maatschappelijke opgaven.

Gert Harm ten Bolscher
De historische Stiftskerk in Weerselo, het paasvuur in Espelo en de streektaal in de regio. Het zijn een paar voorbeelden die voor mij illustreren hoe mooi en divers de identiteit van onze provincie is. Ik ben dan ook blij dat cultureel erfgoed onderdeel is van mijn portefeuille. Zelf kan ik ook erg genieten van alles wat Overijssel te bieden heeft op het gebied van geschiedenis, erfgoed en tradities. 

De komende coalitieperiode wil ik mij inzetten voor het behoud van ons culturele erfgoed. Daarmee wil ik bijdragen aan het behoud van de identiteit van onze mooie provincie.

Opening regeling Overijssel toont talent

De provincie ondersteunt het maken, meedoen en beleven van Amateurkunst. Met de regeling Overijssel toont talent kunnen we jaarlijks 15 gemeenten ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement ‘Overijssel toont talent’. Een periode van maximaal zes weken waarin amateurkunstenaars en culturele verenigingen zich presenteren. Begin februari gaat de nieuwe regeling voor 2024 open.

Cultuurparticipatie, mee doen is kunst

Op 15 januari opent de regeling Cultuurparticipatie, mee doen is kunst voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse voor en de actieve deelname aan cultuurparticipatie of amateurkunst. 

Vertel jij het Verhaal van Overijssel?

Op 16 januari volgt de regeling Erfgoed het Verhaal van Overijssel 2.0. Deze regeling ondersteunt projecten op het gebied van archeologie, cultureel erfgoed, immaterieel erfgoed en streektaal. Heb jij een idee of wil je voor deze regeling aanvragen? Neem contact op met de contactpersoon die je kunt vinden op de pagina van de regeling. 

Lokale convenanten cultuuronderwijs

Om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het primair onderwijs is er subsidie beschikbaar. In het convenant worden meerjarige afspraken gemaakt over de ondersteuning en versterking van het cultuuronderwijs. Afspraken worden gemaakt tussen partijen binnen een gemeente zoals schoolbesturen, culturele instellingen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en bedrijven. Rijnbrink cultuureducatie denkt mee als adviseur bij de inhoudelijke insteek van het convenant.

De subsidie kan worden gebruikt voor de inhuur van een procesbegeleider en/of de organisatie van een feestelijke start- of kick-offbijeenkomst.

Cursus Bruggenbouwer in cultuur

Samen met Hogeschool Windesheim, LKCA, FCP, Rijnbrink en cultuurmakelaar Eleon de Haas heeft de provincie Overijssel de deeltijd cursus ‘Bruggenbouwer in cultuur’ opgezet. Deze cursus is bedoeld voor cultuurmakelaars, cultuurcoaches, cultuurscouts, combinatiefunctionaris en andere functies die amateurkunst ondersteunen.

In vijf modules worden de aspecten die je tegenkomst als bruggenbouwer in cultuur behandeld, zoals:Hoe werkt de overheid?Met welke bestuurlijke vraagstukken krijg ik te maken in het werkveld?Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen van cultuur in relatie met andere domeinen?Wat zijn de spelregels van een snel veranderende samenleving?Moet ik sturen op inhoud of proces? In september 2024 gaat deze cursus van start.

Reacties zijn gesloten.