MT & CG

De OBM behartigt de belangen van alle Majorette & Twirl, NBTA en Color Guards leden in Overijssel.

Binnen de OBM is het bestuurslid MTC verantwoordelijk voor de belangen van Majorette, Twirl en Color Guards (MTC).
Voor deze functie is een vacature.

Voor informatie kan men mailen naar het volgende email adres: mt@obmov.nl.

De hoofddoelgroep valt landelijk uiteen in drie kernteams:

  • 1. Kernteam majorette KNMO
  • 2. Kernteam NBTA (twirl)
  • 3. Taakgroep Color Guard Nederland (CGN)

De meeste MTC-activiteiten worden landelijk georganiseerd en verlopen via de doelgroepen en kernteams.

Hier worden ook de reglementen en concoursen/wedstrijden vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van de betreffende kernteam/taakgroep:

Lees meer over het kernteam majorette KNMO

Lees meer over het kernteam NBTA

Lees meer over de taakgroep Color Guard

Tijdens de bestuursvergaderingen van de OBM houdt het “bestuurslid MTC” de overige bestuursleden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van Majorette, Twirl en Color Guards. Voorstellen, adviezen en aanvragen betreffende MTC worden ter vaststelling in het bestuur voorgelegd.

Het “bestuurslid MTC” is de afgevaardigde van de OBM naar de landelijke doelgroepcommissie MT van de KNMO. Deze doelgroepcommissie ontwikkelt het beleid voor de doelgoep MT en legt dit ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de KNMO.

Namens Overijssel is Jack Stolp (tijdelijk) namens de OBM de vertegenwoordigster in de landelijke doelgroepcommissie MT.

NBTA

Bekijk hier de website van de NBTA

Informatie:

Majorette & Twirl en Color Guard wedstrijden
Majorette & Twirl en Color Guard wedstrijd uitslagen

Regelementen voor majorette & twirl

Lees hier meer over de reglementen voor de Nederlandse Majorette en Twirl!


Reacties zijn gesloten.