Jubilea & Insignes & Oorkondes

Bij de bestelling van onderscheidingen vermelden:

 • de voor- en achternaam (m/vr) van de jubilaris
 • het aantal jaren lidmaatschap
 • datum waarop de onderscheiding wordt uitgereikt
 • adres waar insignes naar toe gestuurd moeten worden

Jack Stolp is de jubileumfunctionaris van de OBM. Het e-mailadres voor het aanvragen van een onderscheiding en/of oorkonde luidt: jubileumfunct@obmov.nl. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk in bewerking genomen. Er wordt per email een bevestiging verstuurd als de bestelling verzonden wordt met een digitale factuur.

Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen bijgeschreven worden op het rekeningnummer NL65 RABO 0147 3954 29.

Bij jubilea van 40 jaar en langer kan een vereniging één van de OBM bestuursleden uitnodigen om de insignes te komen uitreiken.

De OBM kent de volgende onderscheidingen voor jubilarissen:

Muzikanten

 • 12,5 jaar lid; bronzen speld
 • 25 jaar lid; zilveren speld
 • 40 jaar lid; vergulde speld
 • 50 jaar lid; vergulde speld met 1 zirkonia
 • 60 jaar lid; vergulde speld met 2 zirkonia’s
 • 65 jaar lid; vergulde speld met 2 robijntjes
 • 70 jaar lid; vergulde speld met 3 zirkonia’s
 • 75 jaar lid; bronzen medaille
 • 80 jaar lid; verzilverde medaille
 • 85 jaar lid; vergulde medaille

Lidmaatschapsjaren tellen door. Bijvoorbeeld na overgang naar een andere muziekvereniging of muziekbond.

Majoretten / Twirl

 • 5 jaar lid; bronzen speld
 • 12,5 jaar lid; zilveren speld
 • 25 jaar lid; vergulde speld

Dirigenten en Instructeurs

 • 12,5 jaar; bronzen speld
 • 25 jaar; zilveren speld
 • 40 jaar; vergulde speld

Verenigingen

 • 50 jaar verenigings bestaan; bronzen medaille
 • 75 jaar verenigings bestaan; verzilverde medaille
 • 100 jaar verenigings bestaan; vergulde medaille

Speciale medaille
(wit verzilverde medaille met KNMO logo uit te reiken bij:

 • boven 100 verenigings bestaan
 • speciale gelegenheden

Insignes

Bronzen Insigne 12,5 jaar

Zilveren Insigne 25 jaar

Vergulde Insigne 40 jaar

Vergulde Insigne met 1 zirkonia 50 jaar

Vergulde Insigne met 2 zirkonia’s 60 jaar

Vergulde Insigne met 3 zirkonia’s 70 jaar

Reacties zijn gesloten.