Inschrijfformulier deelname concertconcours

Dit is het inschrijfformulier voor deelname tijdens het concertconcours op 12 november 2022, locatie: Muziekcentrum te Enschede. 

Inschrijf geld:  €6,- per muzikant. Men ontvangt een nota voor de betaling van het inschrijfgeld. Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijf geld.

Inschrijving sluit op: 1 september 2022.

Annulering:

Door deelnemer:

Bij afmelding met reden wordt tot 1 juli 2022 het inschrijfgeld terug betaald.

Na deze datum vervalt het inschrijfgeld aan de organisatie.

Door bestuur OBM:

Indien het bestuur van de OBM om de hierna genoemde reden moet besluiten om het concours te annuleren of terug te brengen naar 1 dag, ontvangt men het inschrijfgeld terug.

  • Om de dan geldende corona regels, die het organiseren op een verantwoordelijke manier niet mogelijk maken.
  • Indien er te weinig deelname is (minimaal 8 deelnemers )
  • Om dwingende financiële reden.

Reglementen.

Door het insturen van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn van de geldende reglementen. 

 * Actuele reglementen zijn te downloaden via de KNMO.

www.KNMO/blaasmuziek/reglementen -> KNMO reglement voor concoursdeelname HaFaBra versie 2020. KNMO reglement voor concert divisie. Versie 2018.

Repertorium.

De te spelen werken dienen gekozen te worden uit het repertorium van de opgegeven divisie.

Indien men een muziekstuk kiest, welke niet voorkomt in het repertorium dient men dit ter goedkeuring aan te bieden bij het RIC. 

Voor het repertorium zie site KNMO: www.KNMO/blaasmuziek/repertorium.

AVG.

Door deelname aan het concert concours geeft u toestemming aan de OBM om indien nodig bepaalde gegevens te delen met de mede organisator, Excelsior Losser, en de KNMO t.b.v. de concours administratie. De OBM heeft met beide organisatie een overeenkomst gesloten.

De AVG policy van de OBM is te lezen op de site: www.obmov.nl

LINK NAAR INSCHRIJFFORMULIER.

Reacties zijn gesloten.