Jeugd & Educatie

De doelgroep Jeugd & Educatie houdt zich bezig met het jeugdbeleid met betrekking tot opleidingen, examens en activiteiten voor alle blaasmuziek, percussion, majorettes en twirl jeugdleden.

Binnen de KNMO zijn er 4 doelgroepen die het beleid voor de doelgoep ontwikkelen en dit ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur van de KNMO.

De doelgroep “Jeugd & Educatie” behartigt de educatie en de belangen van alle jeugdige muzikanten.

De doelgroepcommissie bestaat uit leden (personen) die worden afgevaardigd en bindend worden voorgedragen via de bonden door haar leden. De commissieleden dienen naar het oordeel van de bond door welke ze wordt afgevaardigd, deskundig te zijn binnen de sector waarop de doelgroep zich richt.

Speerpunten van de doelgroep:

 • groei en bloei (thema binnen de muziekwereld)
 • educatie jeugd
 • jeugdbeleid
 • solisten concoursen
 • jeugdweekend
 • examens

Een belangrijk onderdeel voor deze doelgroep is de werving van jeugdleden en de promotie van de amateur muziek.

 • Hoe interesseren we de jeugd voor de muziek?
 • Hoe behouden we de jeugd?

Download hier het pdf bestand “Werving en promotie” (PDF).

Verder houdt de doelgroep Jeugd & Educatie zich bezig met de examen reglementen en de samenwerkingen op dit gebied met muziekscholen.

Het volgende email adres: jeugd_educatie@obmov.nl is beschikbaar voor informatie en contact over Jeugd & Educatie.

Voor de OBM zit Erika Bijlsma – Steen in deze doelgroep.

Activiteiten voor de jeugd:

KOPERDAG

JEUGDWEEKEND

SLAGWERKDAG

JEUGDFESTIVALS

Verslag Regio inspiratie avond OBM 18 september 2019 bij Odeon te Vriezenveen

Maar liefst  21 (bestuurs)leden van 12 muziekverenigingen uit de gemeenten Twenterand, Tubbergen, Almelo en Wierden waren aanwezig op de eerste regionale inspiratieavond van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen(OBM).

De OBM wil met deze regionale avonden in kleiner verband samen informatie uitwisselen en nadenken over allerlei thema’s, en verenigingen met elkaar in contact brengen.
Deze eerste avond stond Jeugd en educatie centraal.
Meteen in de eerste warming up ronde vertelden verenigingen openhartig over succesverhalen, maar ook over de problemen waar men tegen aanliep met betrekking tot jeugdbeleid, werving en behoud van leerlingen.

In een korte presentatie vertelde Wout Ligterink, bestuurslid OBM,  over de unieke samenstelling van muziekverenigingen. Allerlei generaties worden vertegenwoordigd in 1 orkest. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Alle leeftijden zetten met elkaar samen een mooie prestatie neer.

Vervolgens ging met in kleinere groepen in gesprek over de volgende drie vragen:

 1. Waarom zou je lid moeten worden van jullie muziekvereniging?
 2. Waarom zou je moeten komen luisteren naar jullie muziekvereniging?
 3. Wat is de maatschappelijke impact van jullie muziekvereniging?

In de gesprekken vertelde iedereen over ‘best practises’, werden ervaring gedeeld en vragen aan elkaar gesteld.

Zaken die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:
Hoe zorgen we voor doorstroom van de blokfluit naar een ander instrument?
Als ze gaan studeren zijn ze weg.
We maken leerlingen enthousiast op school, maar hoe krijgen we ouders enthousiast.
We geven onze concerten in samenwerking met verschillende partners om ander publiek te trekken en om aan ons imago te werken.
We zijn met Sinterklaas zichtbaar aanwezig, marcherend of door een concertje te geven langs de route.
Muziek is van alle leeftijden, is ontspanning, je leert er van, geeft een gevoel van saamhorigheid.
We zijn een visitekaartje voor het dorp.
We zijn ook zichtbaar als vrijwilligers achter de bar bij het dorpsfeest.

Na een korte pauze vertelde Janneke Meijer, combinatiefunctionaris in de gemeente Hellendoorn over haar ervaringen met projecten in het onderwijs in samenwerking met muziekverenigingen.

Leonie Voshaar vertelde over de ontwikkeling van de projecten en activiteiten die Soli Deo Gloria uit Westerhaar met scholen daar heeft doorgemaakt.

Wout vertelde vervolgens over diverse instellingen die hun ervaring graag delen met muziekverenigingen en onderwijs:
KNMO
OBM
Musidesk
Spelenderwijs orkest
Orkest in de klas
TACT Muziek
Muzieknetwerk Salland
Kaliber Kunstenschool

De tijd vloog voorbij. Na een korte afsluiting en met het invullen van een korte evaluatie werd de avond afgerond.

Het bestuur van de OBM kijkt blij en tevreden terug op een mooie, open avond waarin in een goede sfeer veel met elkaar gedeeld is. En hopen dat muziekverenigingen, al dan niet onder begeleiding van de OBM, elkaar blijven opzoeken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.