Jeugd & Educatie

De doelgroep Jeugd & Educatie houdt zich bezig met het jeugdbeleid met betrekking tot opleidingen, examens en activiteiten voor alle blaasmuziek, percussion, majorettes en twirl jeugdleden.

Binnen de KNMO zijn er 4 doelgroepen die het beleid voor de doelgoep ontwikkelen en dit ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur van de KNMO.

De doelgroep “Jeugd & Educatie” behartigt de educatie en de belangen van alle jeugdige muzikanten.

De doelgroepcommissie bestaat uit leden (personen) die worden afgevaardigd en bindend worden voorgedragen via de bonden door haar leden. De commissieleden dienen naar het oordeel van de bond door welke ze wordt afgevaardigd, deskundig te zijn binnen de sector waarop de doelgroep zich richt.

Speerpunten van de doelgroep:

  • groei en bloei (thema binnen de muziekwereld)
  • educatie jeugd
  • jeugdbeleid
  • solisten concoursen
  • jeugdweekend
  • examens

Een belangrijk onderdeel voor deze doelgroep is de werving van jeugdleden en de promotie van de amateur muziek.

  • Hoe interesseren we de jeugd voor de muziek?
  • Hoe behouden we de jeugd?

Download hier het pdf bestand “Werving en promotie” (PDF).

Verder houdt de doelgroep Jeugd & Educatie zich bezig met de examen reglementen en de samenwerkingen op dit gebied met muziekscholen.

Het volgende email adres: jeugd_educatie@obmov.nl is beschikbaar voor informatie en contact over Jeugd & Educatie.

Voor de OBM zit Erika Bijlsma – Steen in deze doelgroep.

Reacties zijn gesloten.