Blaasmuziek

De OBM behartigt de belangen van alle blaasmuziek muzikanten in Overijssel die vallen onder de secties harmonie, fanfare en brassband (HaFaBra), blaaskapellen en big bands.

Wout Ligterink is binnen de OBM verantwoordelijk voor de belangen van de blaasmuziek.

Voor informatie is Wout bereikbaar via het volgende email adres: blaasmuziek@obmov.nl.

Het bestuurslid blaasmuziek zal ondersteunend zijn aan muziekverenigingen in Overijssel bij het organiseren van de volgende activiteiten:

  • groei en bloei (thema binnen de muziekwereld)
  • ondersteuning van provinciale concoursen en festivals
  • repertorium
  • begeleiding van jury leden

Te denken valt aan alles wat verder bij de organisatie van een concours nodig is, zoals regelen van jury leden, de inschrijving, de administratieve afhandeling

Tijdens de bestuursvergaderingen van de OBM houdt het “bestuurslid blaasmuziek” de overige bestuursleden op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de blaasmuziek. Voorstellen, adviezen en aanvragen betreffende blaasmuziek worden ter vaststelling in het bestuur voorgelegd.

Het “bestuurslid blaasmuziek” is de afgevaardigde van de OBM naar de landelijke doelgroepcommissie blaasmuziek van de KNMO. Deze doelgroepcommissie ontwikkelt het beleid voor de doelgoep blaasmuziek en legt dit ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de KNMO.

Namens Overijssel is Wout Ligterink de vertegenwoordiger in de landelijke doelgroepcommissie blaasmuziek.

Lees hier meer over:
Collectieve Overeenkomst BUMA

Download hier het uittreksel van de KNMO – BUMA overeenkomst.

Download hier het artikel over het kopieren van bladmuziek.

© 2019 Overijsselse Bond van Muziekverenigingen

Reacties zijn gesloten.