Overijsselse Bond van Muziekverenigingen

VERENIGINGSNIEUWS

Project MO adventure

Het Metropole Orkest (MO) is de top van de piramide van de lichte muziek in Nederland.

Vanuit deze positie wil het MO zijn expertise inzetten om amateurmusici te motiveren, stimuleren en inspireren. Het Metropole Orkest heeft samen met de KNMO en LKCA het initiatief genomen: om het project MO Adventure op te zetten om zo de lichte muziek binnen de amateurwereld verder te ontwikkelen.

Er zijn enkele werken uitgezocht die door zowel harmonie, fanfare als brassband uitgevoerd kunnen worden. Het MO is een app aan het ontwikkelen, waarmee verenigingen de muziek kunnen downloaden, samen met instructiefilmpjes.

Deze activiteiten kunnen regionaal plaatsvinden, maar ook op verenigingsniveau. Zo kunnen verenigingen zich aanmelden om bv. samen met mensen van het MO een dag te organiseren, waar de werken kunnen worden gebruikt om zichzelf te verbeteren in het spelen van lichte muziek. Andere mogelijkheden zijn, een workshop met meerdere verenigingen, of een workshop voor bepaalde instrumentengroepen.

De komende tijd zal ook in Klankwijzer aandacht aan dit project worden besteed, zodat verenigingen een beeld krijgen van de mogelijkheden die er zijn.

Mocht jouw vereniging hier belangstelling voor hebben, meld je dan aan bij de OBM, zodra er meer duidelijkheid is nemen we graag contact met jullie op.

Als vereniging zal men wel een deel van de kosten moeten betalen.

© 2018 Overijsselse Bond van Muziekverenigingen LINKS