Overijsselse Bond van Muziekverenigingen

Educatie

De doelgroep Educatie houdt zich bezig met het jeugdbeleid met betrekking tot opleidingen, examens en activiteiten voor alle blaasmuziek, percussion, majorettes en twirl jeugdleden.

Binnen de KNMO zijn er 4 doelgroepen die het beleid voor de doelgoep ontwikkelen en dit ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur van de KNMO.

De doelgroep "Educatie & Jeugdbeleid" behartigt de educatie en de belangen van alle jeugdige muzikanten.

De doelgroepcommissie bestaat uit leden (personen) die worden afgevaardigd en bindend worden voorgedragen via de bonden door haar leden. De commissieleden dienen naar het oordeel van de bond door welke ze wordt afgevaardigd, deskundig te zijn binnen de sector waarop de doelgroep zich richt.

Speerpunten van de doelgroep:

  • groei en bloei (thema binnen de muziekwereld)
  • educatie jeugd
  • jeugdbeleid
  • solisten concoursen
  • jeugdweekend
  • examens

Een belangrijk onderdeel voor deze doelgroep is de werving van jeugdleden en de promotie van de amateur muziek.

  • Hoe interesseren we de jeugd voor de muziek?
  • Hoe behouden we de jeugd?

Download hier het pdf bestand "Werving en promotie" (PDF).

Verder houdt de doelgroep Educatie & Jeugdbeleid zich bezig met de examen reglementen en de samenwerkingen op dit gebied met muziekscholen.

Het volgende email adres: jeugd_educatie@obmov.nl is beschikbaar voor informatie en contact over Jeugd & Educatie.

Voor de OBM zit Erika Bijlsma - Steen in deze doelgroep.


Project: Mysterie van het verdwenen geluid

“Het mysterie van het verdwenen geluid” is een innovatieve muziektheaterproductie voor basisschoolleerlingen.
In deze productie verzorgt de muziekvereniging de muziek; terwijl het verhaal samen met de film wordt verteld door één van de professionele presentatoren.

Het verenigingsgebouw, het dorpshuis of theater wordt omgetoverd tot een bioscoop met live muzikanten en een levensgroot scherm. Het publiek en het orkest worden zelf hoofdrolspeler in het verhaal dat zich zowel op het filmscherm als live in de zaal afspeelt. Zo maakt het kind op een eigentijdse manier kennis met muziek, het orkest en de verschillende muziekinstrumenten.

De basisschool wordt actief in het project betrokken. Men beschikt over lesmateriaal dat voorafgaand aan de voorstelling kan worden behandeld in de klas. Na afloop van de voorstelling is het de bedoeling dat de vereniging het “stokje” overneemt door het geven van proeflessen etc. zodat het kind actief verder kan met het maken van muziek.

De vereniging kiest de eigen muziek en regelt de locatie, de PR en de eventuele schoolactiviteiten. De opzet van het programma wordt in samenspraak met de theatergroep gemaakt. De theatergroep neemt de niet aanwezige benodigde apparatuur mee en zij zorgen voor de presentatie. Verder wordt tijdens een voorbereidende repetitie het gehele project in elkaar gezet en de eventuele bijdrage van de leden geoefend.

Voor dit project wordt er een financiële bijdrage gevraagd.
Mocht jouw vereniging hier belangstelling voor hebben, meld je dan aan bij OBM.

Informatie kan men ook vinden op de site: www.hetverdwenengeluid.nl


Jeugdcultuurfonds


Lees hier meer over het Jeugdcultuurfonds


Lees hier meer over:
Méér Muziek in de klas!


Examen agenda 2017:


Opgave bij de heer Johan Abbink.

E-mail adres: examens@obmov.nl


Praktijk examen

9 december 2017
Locatie Zwartsluis

Beperkt melodisch slagwerk aanwezig.

Opgave mogelijk tot 1 november 2017*


* mits niet eerder volgeboekt


Lees meer examen data 2017

© 2018 Overijsselse Bond van Muziekverenigingen LINKS